– De ungerska uppfinnarna har med sin speciella förkopplingsenhet lyckats effektivisera urladdningen så att fler UV-fotoner produceras per Wattenhet. På så sätt produceras via lyspulvret mer ljus. Systemet är mest effektivt när det förkopplas anläggningar med T8 lysrör och konventinella magnetiska drivdon. Energiförbrukningen tycks då kunna sänkas med ca 40% utan att den producerade ljusmängden påverkas. Jag var till en början mycket skeptisk till uppgifterna om energibesparingar men systemet fungerar.


Starka bevis

Vid installationer som genomförts har vi fått en besparing på ca 40%. Resultaten kan variera något beroende på verksamhetens förutsättningar.

Nedan visar vi ett exempel på hur besparingen utvecklas under de två veckor som vi genomför mätningar i anläggningen före leveransgodkännande. Ladda också ner installationsprotokollet från en av våra referensanläggningar.


1 timme efter installationen 1 vecka efter installationen 2 veckor efter installation
Besparing på el 37% i kW 41,5% i kW 47,5% i kW
Förhållande Lux/Watt +43% +71% +82,5%