Tekniken: Mer Lux per Watt

Tekniken innebär att vi sänker spänningen och ökar verkningsgraden i förhållande till den energi som går åt för att driva belysningen. Antalet Lux per Watt ökar och elförbrukningen minskar med ca 40%. Detta gör vi utan kostsamma investeringar eller förändringar i armaturen.

Tekniken fungerar bäst på gasfyllda lysrör med glimtändare i miljöer med omfattande och intensiv belysning, såsom industrier, lager, köpcentra, flygplatser, garage etc.

Tekniken innebär dessutom att livslängden på lysrören ökar betydligt, vilket leder till lägre arbets- och materialkostnader för byte av lysrör.


Arbetsgång: Inga investeringskrav

Så här enkelt kommer du igång:

  • Vi träffar dig och genom en förstudie tar vi reda på förutsättningarna för att reducera elförbrukningen i din belysningsanläggning.
  • Du får en offert och en orderbekräftelse.
  • Du skickar din beställning.
  • Vi installerar ”den gröna lådan” och låter den sitta uppe i två veckor för optimering.
  • Vi analyserar resultatet och konstaterar att reglerinstrumentet håller vad vi lovat.
  • Du skickar ditt leveransgodkännande.Installationen: Enkelt för dig

Så här installerar vi Wattguard