Spara miljö

Den stora miljöfördelen med Wattguard är att elenergin utnyttjas effektivare. Förbrukningen av elenergi minskar och därmed minskar utsläppen av koldioxid i vår miljö. Resultat från installationer i Sverige har visat att Wattguard sparar omkring 40% av energiförbrukningen.Spara pengar

Belysning är en stor ekonomisk post för många företag, som har stora upplysta anläggningar. Till exempel parkeringshus, lagerhallar, industrier, stationer, flygplatser, växthus och andra lokaler där lysrören är tända större delen av dygnet.

Med Wattguard uppnår man en besparing av elförbrukningen på omkring 40% utan synbar försämring av ljusstyrkan. Förutom lägre kostnader för energiförbrukningen sparar man dessutom på material. Tack vare lägre spänning och minskad värmeutveckling i armaturen ökar livslängden på lysrören. Det innebär att arbets- och materialkostnaderna för byte av lysrör sjunker.Enkelt för dig

Wattguard är enkel att installera. Först gör vi en förstudie av din elförbrukning för rätt dimensionering av reglerinstrumentet. Därefter förbereds och anpassas Wattguard i fabriken, vilket gör att den blir enkel att installera i din anläggning. Elförbrukningen sjunker radikalt – redan från första dagen.

Vi har ett nätverk av kunniga eltekniker runt om i Sverige som anlitas för att utföra installationen. De tar även hand om service och underhåll och ansvarar för att Wattguard ger den effekt som vi lovat.

Med olika betalningsalternativ gör vi det även enkelt för dig att finansiera Wattguard. Kontakta oss redan idag så ska vi berätta mer.