Presskontakt: Jan Flink, 0735-19 01 24, jan.flink@wattguard.se

Bilder: Ladda ned en mapp med högupplösta bilder. Högupplösta bilder

Logotyp-kit: Wattguards logotyp i olika filformat. Wattguard_Logo_Kit

Pressrum: Besök gärna vårt pressrum på MyNewsdesk


Pressmeddelande

12 december 2013

Wattguard inleder samarbete med Netel

Ett viktigt steg i Swedish Wattguards ambition att växa ytterligare i norra Sverige, var att hitta en samarbetspartner som kunde genomföra installationerna av Wattguardutrustningen norr om Stockholmsregionen. Därför inleder nu Wattguard samarbete med Netel.

Samarbetet startade i och med ett projekt i Mörby tidigare i år där Wattguard och Netel tillsammans effektiviserade energianvändandet i belysningen på en av kollektivtrafikföretaget Arrivas servicedepåer.

Läs hela pressmeddelandet på MyNewsdesk.


Ladda ned hela pressmeddelandet som Word-fil: Wattguard-inleder-samarbete-med-Netel


—————————————————————————————————————————


24 oktober 2013

Wattguard öppnar dotterbolag i Portugal

Miljöteknikföretaget Wattguard har på kort tid etablerat sig som ledande inom energibesparing i lysrörsintensiva miljöer. Sedan starten har företaget haft verksamhet i Sverige och Danmark och nu påbörjas en vidare internationell expansion genom etableringen av ett dotterbolag i Portugal. Etableringen i Portugal ligger i ett projekt som delfinansieras av Tillväxtverket

Läs hela pressmeddelandet på MyNewsdesk.


Ladda ned hela pressmeddelandet som Word-fil: Wattguard Portugal 131024


—————————————————————————————————————————

16 oktober 2013

Arriva installerar Wattguards miljölösning och sparar 2 600 000 kWh

Wattguard har hjälpt Arriva Sverige att utöka sitt redan omfattande miljöarbete genom att effektivisera energianvändandet vid företagets servicedepå i Mörby. Med Wattguards system kommer Arriva Sverige att spara sammanlagt 2 600 000 kWh under en femårsperiod. Läs hela pressmeddelandet på MyNewsdesk.


—————————————————————————————————————————

13 november 2012

Nobina sänker elförbrukningen med Wattguard

Wattguard har fått i uppdrag av person-trafikföretaget Nobina att installera Wattguards energibesparande tjänst vid ett flertal av Nobinas verksamheter i Norden.

Nobina är Nordens största aktör inom persontrafik med buss, med verksamhet på hundratalet platser runt om i Sverige och övriga Norden. Verksamheten kräver garage, verkstäder och kontor som är upplysta av lysrör en stor del av dygnet. Med hjälp av Wattguard kan den befintliga belysningen behållas men elförbrukningen ändå sänkas avsevärt.

– När vi såg att Wattguard var beredda att avtalsmässigt garantera en fyrtioprocentig besparing i elförbrukningen och pilotstudien i Malmö också på en månad levererade denna effekt, så blev vi övertygade. Vi ser nu fram emot att få installera Wattguard på alla Nobina-depåer i Norden med passande lysrörsarmatur och därmed väsentligt kunna sänka lysrörens strömförbrukning utan stora kapitalinvesteringar, säger Erik Junkrans, kategoriansvarig strategisk inköpare på Nobina.

Läs hela pressmeddelandet på MyNewsdesk.


Ladda ned hela pressmeddelandet som PDF:  Wattguard_Nobina_121113

Eller Word-fil:  Wattguard_Nobina_121113


—————————————————————————————————————————

8 november 2012

Hilding Anders installerar Wattguard

Sängtillverkaren Hilding Anders har nyligen installerat Wattguards energibesparingstjänst vid fabriken i Hästveda. Tack vare Wattguard har förbrukningen av belysningsel kunnat sänkas med drygt 36 procent och utsläppen av koldioxid kommer att minska med cirka 90 ton per år.

Läs hela pressmeddelandet på MyNewsdesk.


Ladda ned hela pressmeddelandet som PDF:  Hilding_Anders_121108

Eller Word-fil:  Hilding_Anders_121108


—————————————————————————————————————————

22 oktober 2012

Wattguard öppnar i Stockholm

Under året har miljöteknikföretaget Wattguardsnabbt etablerat sig som ledande inom energibesparing i lysrörsintensiva miljöer. För att möta en ökande efterfrågan på enkla och kostnadseffektiva energilösningar etablerar sig nu Wattguard i Stockholm.

Läs hela pressmeddelandet på MyNewsdesk.


Ladda ned hela pressmeddelandet som PDF: Wattguard_Stockholm_121022

Eller Word-fil: Wattguard_Stockholm_121022


—————————————————————————————————————————

30 april 2012

Wattguard och Elajo tecknar samarbetsavtal

Det snabbväxande miljöteknikföretaget Wattguard har tecknat ett samarbetsavtal med el- och mekanikföretaget Elajo med huvudkontor i Oskarshamn. Avtalet innebär att Elajo nu kommer att göra nyinstalleringar av Wattguards tjänst på ett flertal orter runt om i Sverige men även ge service till befintliga kunder.

Med Elajo får Wattguard en partner med verksamhet på fyrtio orter i framför allt södra och mellersta Sverige, vilket ger en ännu högre installations- och servicegrad till kunder runt om i Sverige.

  • Elajos breda kunskaper inom såväl el och mekanik som energi gör dem till en perfekt partner för oss. Tillsammans med Elajo kommer vi nu nära kunder på fler orter. Vi kommer smidigt och snabbt att kunna installera vår tjänst och därmed också hjälpa fler verksamheter att sänka sin energiförbrukning, säger Jan Flink, marknadschef Swedish Wattguard AB.
  • Vi på Elajo ser detta avtal som en utveckling av vårt sätt att arbeta med energi-effektiviseringar och miljöförbättringar. Wattguard är en professionell partner som vi kommer att uppnå effektiva lösningar tillsammans med och därmed ge våra kunder ett mervärde, säger Bo Löfgren, vice VD Elajo Elteknik AB.

Avtalet med Elajo innebär att Wattguard utökar det nätverk av samarbetspartners inom installation som är under utbyggnad över hela Sverige. I och med avtalet med Elajo täcker Wattguard nu en stor del av kundmarknaden i södra och mellersta Sverige med kvalificerade installatörer.

Läs hela pressmeddelandet på MyNewsdesk.


Ladda ned hela pressmeddelandet som PDF: Wattguard_Elajo_120430

Eller Word-fil: Wattguard_Elajo_120430


—————————————————————————————————————————


23 april 2012

Wattguard får 2,5 miljoner av Vinnova till produktutveckling

Det snabbväxande miljöteknikföretaget Wattguard har fått 2,5 miljoner kronor av Vinnova inom ramen för programmet Forska & Väx. Finansieringen ska i första hand användas till vidareutveckling av Wattguards unika tjänster och produkter inom energibesparing. Utvecklingen av Wattguard kommer att genomföras i samarbete med Nils Svendenius, professor i belysning vid Jönköpings Tekniska Högskola.


– Wattguards enkelhet är lysande eftersom det inte tar någon kraft från organisationers verksamhet att installera. Nu ska det bli intressant att försöka förbättra och bredda tekniken ytterligare genom utveckling och tester i laboratoriemiljö, säger Nils Svendenius, Jönköpings Tekniska Högskola.

Läs hela pressmeddelandet på MyNewsdesk.


Ladda ned hela pressmeddelandet som PDF: Wattguard_Vinnova_230412

Eller Word-fil: Wattguard_Vinnova_230412


—————————————————————————————————————————


29 mars 2012

Wattguard stärker kapitalbasen för fortsatt produkt- och marknadsutveckling

Danska Artha Guard investerar 15 miljoner kronor i det snabbväxande miljötekniska företaget Wattguard. Investeringen ska framför allt användas till fortsatt produkt- och marknadsutveckling. Avsikten är att utveckla Wattguard till ett ledande företag inom energibesparing. Wattguards tjänster säljs och installeras för närvarande i Sverige och Danmark.


– Vår investering i Wattguard baseras på vår starka tro på den unika tjänsten och en väldigt attraktiv affärsmodell. Samtidigt är det stimulerande att få göra en investering i en framtidsbransch som energibesparing, som vi har stora förhoppningar på. Wattguard startade för bara drygt ett år sen, men har redan visat sin potential på både den svenska och danska marknaden, säger Jan Severin Sølbæk, styrelseordförande i Artha Guard och direktör på Artha Kapitalforvaltning.

Läs hela pressmeddelandet på MyNewsdesk.


Ladda ned hela pressmeddelandet som PDF: Artha_Wattguard_20120329

Eller Word-fil: Artha_Wattguard_20120329


—————————————————————————————————————————


1 mars 2012

Wattguard tecknar samarbetsavtal med elinstallatören Elcom

Det snabbväxande miljöteknikföretaget Wattguard tecknar ett samarbetsavtal med elinstallatören Elcom i Blekinge. Avtalet innebär att Elcom nu kommer att göra nyinstalleringar av Wattguards tjänst i Blekingeregionen men även ge service till befintliga kunder.

Elcom AB är en väletablerad elinstallationsaktör med 70 anställda och kontor i Karlshamn, Karlskrona, Kallinge och Bräkne-Hoby. I likhet med övriga partners i Wattguards nätverk av installatörer i Sverige har Elcom fått specialutbildning i att installera Wattguards tjänst för energieffektivisering i belysningsintensiva miljöer.
– Med Elcom som partner säkerställer vi en enkel och smidig installation av vår tjänst. Deras höga kompetens och tillgänglighet garanterar också en hög servicegrad till alla våra befintliga kunder i Blekinge, säger Jan Flink,
marknadschef Swedish Wattguard AB.

Avtalet med Elcom innebär att Wattguard utökar det nätverk av samarbetspartners inom installation som är under utbyggnad över hela Sverige. I takt med Wattguards fortsatt snabba expansion söks fler partners i södra och mellersta Sverige.


Ladda ned pressmeddelandet som PDF: Wattguard_120301

Eller Word-fil: Wattguard_120301.docx


—————————————————————————————————————————


Wattguard expanderar och öppnar kontor i Jönköping och Karlskrona

Det snabbväxande miljöteknikföretaget Wattguard expanderar och öppnar nya försäljningskontor i Jönköping och Karlskrona. Med de nya kontoren finns nu Wattguard på fyra orter i Sverige – Borås, Jönköping, Karlskrona och Malmö – samt Köpenhamn i Danmark. Ytterligare etableringar är planerade i takt med den ökande kundtillströmningen. Läs pressmeddelandet i denna PDF


—————————————————————————————————————————


Danska tidningen Berlingske skriver om hållbar utveckling:

”– Vi forventer som sagt en årlig besparelse på 80.000 kr., når leasingaftalen er betalt. Den ryger direkte ned på bundlinjen. Samtidig skaber vi en bedre grøn profil uden omkostninger og dermed uden at den ødelægger vores indtjening. Det er super.”

Läs hela bilagan här.


—————————————————————————————————————————


Intervju i Företagsamt, 2011

Lägre elförbrukning och kraftigt minskade kostnader med i genomsnitt 40 procent. Det innebär en installation av Wattguard. Och besparingarna gäller från dag ett. För bra för att vara sant? Inte om man talar med marknads chef Jan Flink. Läs hela intervjun


—————————————————————————————————————————


”Prischock på lysrör och lågenergilampor”

Företag med belysningsintensiva verksamheter som exempelvis industri, garage, logistikcentra och liknande påverkas utgiftsmässigt i och med att lysrör och lågenergilampor blir dyrare.


Ny teknik med smarta finansieringsmodeller gör att man inte behöver byta och investera i belysningssystem för att spara energi. Wattguard är en sådan ny teknik. Wattguard är ett elektroniskt reglerinstrument som gör att man kan spara stora mängder elenergi i belysningsintensiva miljöer. Med lägre elkostnader, lägre underhållskostnader och lägre koldioxidutsläpp sparar Wattguard både pengar och miljö.


Hör av dig direkt till Jan Flink på Wattguard: jan-flink@wattguard.se eller 0735-19 01 24 för information om hur ditt företag kan undvika höstens prishöjningar på lysrör och lågenergilampor.


Magnus Frantzell, vd för intresseorganisationen Belysningsbranschen varnar för 20-30% prishöjningar.

Länkar till artikeln:

http://svt.se/2.22620/1.2511146/prischock_pa_lagenergilampor