Swedish Wattguard AB deltar i initiativet
för CO2-neutrala hemsidor

Det innebär att koldioxidutsläppen för både hemsidan och hemsidans besökare neutraliseras genom köp av utsläppsrätter. Ladda ned villkoren som PDF-format, eller se certifikatet direkt på länken.


Certifikat