För vilken typ av anläggning lämpar sig Wattguard?

Den ger bäst effekt i anläggningar med intensiv belysning, där lysrören lyser under många timmar. Till exempel i parkeringshus, köpcentra, lagerhallar, industrilokaler, stationer, flygplatser, växthus etc. Men även för anläggningar utomhus, som exempelvis gatubelysning.


Hur vet jag om Wattguard är lämplig för min anläggning?

Kontakta oss, så gör vi en gratis analys av din anläggning och bedömer besparingspotentialen.


Hur lång tid tar installationen? Och hur lång tid tar det innan jag märker besparingseffekten?

Våra tekniker installerar Wattguard på bara några timmar. Och energiförbrukningen sjunker omgående.


Behöver jag göra några förändringar i armaturerna eller i anläggningen för att kunna installera Wattguard?

Nej, du behöver inte göra några förändringar i armaturen. Wattguard installeras vid ditt elskåp. Då alla anläggningar är unika ingår mindre justeringar i en standardinstallation, tex att koppla om eluttag som är kopplade till belysningen. Krävs en större ombyggnad offereras denna separat.


Klarar Wattguard all sorts belysning?

Nej, endast belysning med gasfyllda lysdon/lysrör. Wattguard fungerar inte ihop med självreglerande HF-don.


Hur kan ljusstyrkan från lysrören vara nästan lika stark när Wattguard är installerad, trots att lysrören drar mindre ström?

Det beror på att Wattguard ökar Lux per Watt med ca 80% eftersom tekniken utnyttjar strömmen mycket effektivare. Det krävs alltså mycket mindre ström för att ge samma ljusstyrka som tidigare.


Varför ökar livslängden på lysrören?

Med Wattguard får man en lägre spänning och därmed minskad värmeutveckling i armaturen. Det innebär att lysrörens livslängd ökar avsevärt.


Var har ni installerat Wattguard?

Vi har installerat över 200 Wattguard i olika verksamheter  runt om i Sverige och Danmark.  Kontakta oss så presenterar vi gärna detaljerade resultat från våra installationer.


Support eller tekniska frågor:

Har du tekniska problem eller frågeställningar, så skicka ett mail till:

support@wattguard.se