Organisation

Här följer en beskrivning av bolagets struktur och nyckelfunktioner. Kontaktinformation till medarbetare i olika länder finns under ’Kontakt’ på respektive lands hemsida.


Svenska WG Energi AB

Bolaget svarar för produktion och distribution av Wattguard produktserie till såväl den lokala som global marknaden. Bolaget driver också produktutveckling och utveckling av nya marknader tillsammans med det ungerska utvecklingsbolaget Gradix.


Mats Karlsson, CEO

Henric Fransson, Produktions-& Utvecklingschef

Jan Flink, CMO


Swedish Wattguard AB

Bolagets främsta uppgift är att sälja och marknadsföra Wattguard produktserie på den svenska marknaden.


Anders Nyberg, CEO

Robert Brikic´, Försäljningschef Sverige

Jan Flink, CMOÄgande

Ägarförhållande samt styrelser:


Svenska WG Energi
Anders Nyberg, 34%
Johan Strömberg, 6%
Danish Wattguard, 51%
Minoritetsägare, 9%


Styrelse
Anders Nyberg ordf
Mats Karlsson


Danish Wattguard aps
Mats Karlsson, 42%
Finn Christensen, 16%
Jan Flink, 12%
Artha Guard, 30%


Styrelse
Ivan Lindhardt, ordf
Mats Karlsson
Klaus Lund
Jan Severin


Swedish Wattguard
helägt dotterbolag till SvenskaWG AB