Wattguard jagar kWh för att gynna miljön

Energipriserna ökar och miljökraven blir allt hårdare. Mot den bakgrunden krävs smarta lösningar för företag med stora behov av el. Wattguard utvecklar, marknadsför och säljer effektiva och enkla koncept för att reducera elförbrukning och koldioxidutsläpp i belysningsintensiva miljöer. Tack vare vår spetskompetens leder vi utvecklingen inom vårt specialområde och hjälper våra kunder att spara pengar samtidigt som de gynnar miljön. Se en film från danska Wattguard. (2:53)


Wattguard jagar kWh för att spara el.